sutinti

sutinti
2 sutìnti, -sta, -o (sùtinė) 1. intr. Q49, Sut, N, K, M, Š, LL116,130, , NdŽ, ištinti, subrinkti, supusti: Sutystu . Sutìno keliai nuo šalčio brendant par sniegą J. Viena pripylė vyru pipirų, kap sùtinė jis DrskŽ. In daikto žmogus sutìnsta, būva, ką ir pamìršta LKT354(Str). Kai rožė būna, sutìnsta žmogus Upn. Žmogų ligotą, sutinusį pasveikino SE209. O anie laukė, iki kolei sutintų arba ūmai parpuolęs numirtų BtApD28,6. Svietas sutìnę vaikščiojo [iš bado] Rod. Sutìno visa burna nuo dančio Klt. Burna sutìnus, akys net raudonos, jau čiut eina Dg. Pusė galvos ir visas sprandas sutìnęs Krs. Sutìno smagenes, sakiau, gal votis kelsis Klt. Nuo džiovos plaučiai sutýsta Žal. Pirštelin inkando [gyvatė], tai anai sutìno ranka, va šitei Vdn. Ravėjau ravėjau, net krumpliai sutìno Zr. Kojos sutìnę, subrinkę, nieko nepagaliu Dbč. Rožė ažsikelia, sutìnsta, koją tokiais raudonais putekšliais išmėto Aln. Kojos sutýsta, rankos, jei tik riebalų užvalgo Kpč. Tiek sutìno kelis, vakare jau spuogeliai pradėjo dygt ir tuoj tie spuogeliai kiurt Kp. Jai rankos ir kojos sutìno Nmč. Smagiai ejus, pasimušę kojos sutinsta ir sopa lyg sudegę LMD(And). Kap inkanda [gyvatė], sutìnsta žmuoj LzŽ. Jau karvės tešmuo sutìno: gal rupūžė žindė LTR(Ant). Šuoj sutìnęs, apkultas gervių buvo Kpč. ^ Neimk galvon, ba plaukai sutiñs An. Nuo galvojimo plaukai sutiñs kaip šiaudai Šmn. Jau tam turtingajam iš pavydų ir plaukai an galvos sutino! BsPIV17(Brt). Man nuo tų kalbų visokių ir ausys sutìno [i](įsikyrėjo) Prn. Sutìnę kap geląstuvas Krok. Kai balvonas sutinaũ Švnč. Galva kai viedras sutìno Šd. Votis sutìnus – kap kaladė Onš. Kol ką gauni, i galva sutìnsta Krš. Rankos sutìno kap pagalvės Rmš. Sutìnę keliai kai sklenyčios Klt. Sutìnę kojos kai piestai Švnč. Viena karvės kaka sutìnus kai stebulė, gylių sukapota Klt. Boba kaip sutìnus iš riebumo Ktk. Riebi merga kaip sutìnus Pc. Paliko visas raudonas, baltas, skaidrus lygu taukų maišelis, rankelės, kojelės kaip sutinusios Žem. Kad tavo liežuvis sutìntų kaip kaladė! Plv. Kad tu būtum kur sutinęs, negu tokį įauginęs LTR(Grk). 2. intr. sutirštėti, sutenėti: Gručia sutìnusi K(Tlž). 3. tr. šnek. suvalgyti: Visą bakaną duonos sutìno . \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • šutinti — šùtinti vksm. Daržóvės šùtinamos púode, užpýlus nedaũg káršto vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šutinti — šùtinti ( yti; Q606), ina, ino Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1119, SD242, R, MŽ, Sut 1. tr. N, K, LL172, M, Š pamažu virti (ppr. uždarame inde nedideliame skysčio kiekyje ar garuose), virinti, troškinti: Šùtinti bulves su smetona, žirnius, pupas, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutinti — 1 sutìnti, sùtina, sutynė tr. 1. NdŽ išplakti, ištinti. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ tinant sudilinti. 3. supliekti: Sutyk arklį, testa greičiau bėga Lš. tinti; atitinti; įtinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutinti — suti̇̀nti vksm. Kója suti̇̀no, pamėlynãvo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šutintinis — šutintìnis, ė adj. (2) KŽ, šùtintinis (1) NdŽ, KŽ pagamintas plikinant: Šutintìniai ir avižiniai kruopai yra gardūs ir sveiki JI180. Kruopai šùtintiniai skanūs JII263 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šutintinė — šutintìnė sf. (2) troškinys: Verda šutintìnę iš bulvių, žuvies arba mėsos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šutinimas — šùtinimas sm. (1) Rtr, DŽ1 → šutinti: 1. SD166, Sut, N, K, Š, NdŽ, KŽ [Virinimas] garuose, savo sultyse arba su nedaug skysčio vadinamas šutinimu LTEXII291. Tas i šùtinimas – pridėk pilną sagoną bulbų Kp. Šutinimo katilas ŽŪŽ111. 2. N, NdŽ, KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršutinti — 1. tr. K, KŽ, NdŽ, Knv, Lp per ilgai šutinti, pervirinti: Bulbų neperšutink Dv. Gal paršùto to mėsa – negerai labai paršùtyt Mžš. Kiaušinį turbūt peršutinau Prn. | refl. NdŽ, KŽ. 2. tr. NdŽ iš naujo, dar kartą šutinti, virinti. 3. refl. M… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šutyti — šutyti, šùto, šùtė NdŽ, šùtyti, ija, ijo KŽ žr. šutinti: 1. Per Jurgį kiaušinius šùtė Užg. Vakarienę šùtyti KŽ. Ropes šutija nuog ėdros LTR(Auk). 2. Iš melaso šùtija tą bjaurybę Lnkv. 3. žr. šutinti 6: Kiečiais šutydavo puodynes, kad pienas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patinti — 2 patìnti intr. K, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1, DrskŽ; LL154 kiek sutinti, ištinti: Patìnusi jo koja J. Naktį ma[n] kojos tirpsta i patysta kiek Jrb. Ir pirštų sąnarėliai visi sopa, kartais net patìnsta Krs. Toki patìnusi, mėlena, ka nebūtų užsirožijusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”